Zápis studentů do Soubojnického klubu

Škola čar a kouzel vyhlašuje zápis studentů do klubu duelantů. Studenti, kteří mají zájem rekvalifikovat se v Obraně proti černé magii, nechť nahlásí své jméno ředitelce školy nebo profesorce Sanders.