Výběrové řízení

Ministerstvo kouzel v čele s ministrem Archibaldem Gardére, tímto vyhlašuje výběrové řízení na pozici náměstek / náměstkyně ministra kouzel.

Zájemci zasílejte své životopisy sovou přímo ministrovi kouzel. Do předmětu sovy uveďte “Náměstek ministra” nebo “Náměstkyně ministra”. Nezapomeňte také zodpovědět otázku, proč zrovna Vy byste měl nebo měla být vybrána na tuto pozici.

Hodně štěstí při výběrovém řízení Vám přeje Ministerstvo kouzel