Vánoční ples v Bradavicích

Škola čar a kouzel se po pečlivém zvážení rozhodla uspořádat tradiční Vánoční ples pro studenty, profesory a další významné kouzelníky (viz. seznam hostů). Vzhledem k situaci okupace Bradavických pozemků obry, bude každému pozvanému kouzelníkovi zaslaná zvláštní zásilka s instrukcemi, jak se na pozemky školy dostat.