Systém vývoje postav

Co člověk, to osobnost. Každý se vyzná v jiné oblasti. Nikdo není expertem na vše. Proč by to v našem světě kouzelníků mělo být jinak? Proč by měl být každý skvělý ve všech oblastech? Nebylo by zajímavější potkávat zde skvělé alchymisty, magiozology, nebo třeba odborníky na Astronomii, kteří třeba neumí úplně dobře léčivá kouzla, nepoznají všechny bylinky, nebo nejsou tak skvělí v boji, ale za to se ve svém oboru vyznají lépe než kdokoliv jiný? 

Dříve bylo možné vynikat ve všech oborech, což ale působilo nereálně. Navíc se stávalo, že se na KS často registrovala již dokonalá postava, která se již neměla kam dál vyvíjet. Cílem tohoto projektu je zabránit takovým situacím a umožnit postavám rozvíjet se v závislosti na své aktivitě.

Každá postava má na začátku určitý počet bodů, které může libovolně rozdělit mezi oblasti dovedností a postupovat tak mezi stupni znalosti. S každým stupněm znalosti se postavě odemykají nové možnosti. 

Svou aktivitou pak postava získává další dovedností body. Tyto body jsou navázané na studium, zaměstnání a další oblasti herní aktivity.

 

Každý může své dovednostní body rozdělit mezi dovednosti, které budou jmenované v této sekci. Podrobnosti o jednotlivých dovednostech budou k zobrazení po kliknutí na název dovednosti.

Přehledy se mohou průběžně měnit, hlavně během pilotní verze projektu.

Druhy bodů

Dovednostní body dělíme na dva základní druhy podle toho, kam je můžeme přidělit.

  1. Univerzální dovednostní body – lze je přidělit do libovolné dovednosti. Získat je můžete na začátku hry, dokončením ročníku v Bradavicích, či za jiných, předem zmíněných, okolností.
  2. Specifické dovednostní body – tyto body lze přidělit pouze do konkrétních oblastí. Bylo by zvláštní, přidělit dovednostní body získané za učení soubojových kouzel do alchymie, ne? Lze je získat studiem(i v případě dospělých postav), nebo za speciální úkoly(také platí i u dospělých postav).

Body na začátku hry

Na začátku hry dostává každá postava základní počet dovednostních bodů. Zároveň je jí přidělen 1 dovednostní bod do každé dovednosti.

Studenti – Studenti získávají na začátku 5 dovednostních bodů bez ohledu na ročník. Je proto výhodnější začínat 1.ročníkem.

Dospělé postavy – Dospělé postavy získávají na začátku 15 dovednostních bodů.

Zisk bodů

Existuje několik možností, jak získat dovednostní body:

  1. Uvítací bodový balíček za registraci
  2. Dokončení ročníku v Bradavicích
  3. Studium – i u dospělých postav
  4. Plnění herních questů
  5. Speciální příležitosti(akce,…)

Každá dovednost má 5 stupňů znalostí. Za dosažení 4. a 5.stupně se postavě odemyká speciální bonus, který může, ale nemusí využít.

Bonus za dosažení 5.stupně lze však získat pouze dvakrát – většinou jde o bonusy prvních dvou dovedností na 5.stupni, pokud se však hráč rozhodne v některém z případů bonus nevyužít, může odemknout bonus následující dovednosti na 5.stupni.

Př. Hráč dostane na 5.stupeň Soubojová kouzla a rozhodne se využít bonus. Následně se dostane na 5.stupeň s Léčitelstvím, tento bonus však nechce využít. Může se tedy rozhodnout, že využije bonus 5.stupně Paměťové magie a iluzí ve chvíli, kdy se dostane na tento stupeň znalosti.

 

Omezení

K prvním dvěma dovednostem, které má postava na 5.stupni znalosti, se neváže žádné omezení. 

Při každé další dovednosti na 5.stupni se snižuje znalost náhodné dovednosti o 1 stupeň. Pro zvýšení stupně takovéto dovednosti je nutné nasbírat dvojnásobný počet bodů.

Dovednostní body ztracené poklesem stupně se nevrací!

Může klesnout také dovednost na 5.stupni, v takovém případě však využitý bonus zůstává.

Kromě postupu v jednotlivých dovednostech také každá postava postupuje po úrovních, které odráží míru magických schopností ve všech oblastech. I těchto úrovní je 5.

 

1.úroveň – výchozí úroveň všech postav

2.úroveň – počet bodů pro dosažení úrovně: 140

3.úroveň – počet bodů pro dosažení úrovně: 340

4.úroveň – počet bodů pro dosažení úrovně: 540

5.úroveň – počet bodů pro dosažení úrovně: 740

Z knih

Každý stupeň obsahuje kouzla, která se postava může učit z knih. Zdrojem pro učení těchto kouzel jsou učebnice(pro studenty), případně lexikony(pro dospělé postavy).

Studenti se učí kouzla plněním úkolů v učebnicích. Dospělé postavy si mohou úkoly upravit, nebo vymyslet vlastní způsob, který ale musí být doložitelný screenem.

 

Za pomoci zkušenějších

Ne všechna kouzla je možné naučit se z knih. V některých případech je nezbytné vyhledat pomoc osoby, která dané kouzlo ovládá. 

Teoretické informace o těchto kouzlech naleznete také v učebnicích(studenti), nebo lexikonech(dospělé postavy).

I v tomto případě musí být výuka kouzla doložitelná screeny.

Studenti se tato kouzla mohou učit od profesorů v hodinách.

Postava na 2.stupni Soubojových kouzel se může z knih učit všechna kouzla 1.stupně, přestože dříve pro jejich studium potřebovala asistenci. Stejně tak postava na 4.stupni Praktické magie se může učit z knih všechna kouzla 3.stupně. To samé platí u všech stupňů a dovedností.

 

Každá postava může tvořit kouzla za předpokladu splnění následující podmínky:

4.stupeň – Možnost tvorby jednoduchých kouzel v oblasti s dosaženým 4.stupněm.

Postava se 4.stupněm Soubojových kouzel a 3.stupněm Praktické magie může vytvářet jednoduchá soubojová kouzla, ale nemůže vytvářet kouzla spadající do Praktické magie.

5.stupeň – Možnost tvorby pokročilejších kouzel v oblasti s tímto stupněm.

Všechna nově vytvořená kouzla musí být před uvedením do hry schválena adminy!

Kontrolu budou mít na starost pověření admini. Hráči jim budou psát, jak chtějí rozdělit volné dovednostní body, informují je o naučených kouzlech(z důvodu přidělení bodů),…

Zadavatelé herních questů jim po skončení pošlou hlášení s tím, komu a kolik bodů přidělili. O přidělených bodech pak informují i dotyčného hráče.

Admini spravují tabulku s přehledem o jednotlivých stupních, přidělených bodech,… Hráči by si však měli svou tabulku také hlídat a hlásit adminům případné nedostatky.

Odkaz na přehled postavy naleznete na jejím profilu.