Síň slávy

Zde se nachází kouzelnící, kteří dosáhli mistrovské a velmistrovské úrovně.

Kouzelníci na velmistrovské úrovni:

Kouzelníci na mistrovské úrovni: