Přehled kouzel

A
Accio
Přivolávací kouzlo. Většinou se používá v kombinaci s pojmenováním přivolávaného předmětu, například accio koště. Formule pochází z latiny a znamená volám, přivolávám. Většinou se míří směrem k předmětu, kouzlo to zřejmě usnadňuje. Nevyvolává žádné efekty, světlo, paprsky ani jiskry (na rozdíl od Carpe retractum). V knize se objevuje již v prvním díle, Harry jej použil např. ve čtvrtém díle, kdy si v prvním úkolu Turnaje tří škol tímto kouzlem přivolal své koště a poté bylo v sedmém díle často používáno při hledání viteálů. Ale často nefungovalo.

Aquamenti
Vykouzlí z hůlky fontánku vody. V Bradavicích se učí v šestém ročníku, a v šestém díle knihy se objevuje několikrát. Agua znamená španělsky voda, a pochází z latinského aqua. Mentio je latinsky „prohlašuji“ a augmento je „rozmnožuji, zvětšuji“. Objevilo se v šestém díle, když je Harry s prof. Brumbálem v jeskyni.

Alerte Ascenderae
Jedná se o kouzlo, které svým efektem vymrští cíl vysoko do vzduchu. Zlatoslav Lockhart použil toto kouzlo v dílu Harry Potter a Tajemná komnata (film a kniha) na hada, které vyčaroval Draco Malfoy, přičemž doufal v nějaký užitečnější efekt.

Aqua Erupto
Vytvoří velký a silný proud vody z konce hůlky.

Alohomora
Zaklínadlo sloužící k odemykání pouze mechanicky, nikoliv kouzlem, zamčených (oken, dveří atd.). Poprvé ho v knize již v prvním díle použila Hermiona Grangerová.

Anapneo
Kouzlo proti dušení. V šestém díle ho použil Horacio Křiklan na Marcuse Belbyho. Řecké slovo anapneo (αναπνεω) znamená „nadechuji se“.

Anteocula
Kouzlo přeměňující vlasy cíle v parohy.

Aparecium
Zobrazí neviditelný inkoust. Z latinského apparere, což znamená „objevit se,

Appare Vestigium
Sledovací kouzlo, které v podobě zlatavého víru ukazuje stopy nedávné magické aktivity.

Arania Exumai
Kouzlo proti pavoukům. V druhém díle ho použil poprvé Tom Rojvol Raddle proti Aragogovi, později ho Použil i Harry Potter proti pavoukům ze Zapovězeného lesa. Toto kouzlo působí jen na pavouky. Araneae jsou latinsky pavouci.

Aresto momentum
Výrazně zpomalí pád. Použito Hermionou v pátém díle při útěku ze Síně věšteb a v sedmém díle při vloupání se do Gringottovic banky. Známo také jako polštářové kouzlo. Také ho použil Albus Brumbál na Harryho Pottera ve 3. díle filmu na famfrpálovém zápase, když Harry padal z koštěte.

Ascendio
Kouzlo podobné tryskovému pohonu. Ascendio použil Harry Potter ve čtvrtém díle když potřeboval vyskočit z jezera. Odvozeno od latinského slovesa ascendo – jít vzhůru, zdvihat se, vystoupat.

Avada kedavra
Smrtící kletba. Patří mezi tři „kletby, které se nepromíjejí“ (mezi ně patří i kouzla: Cruciatus a Imperius – za její použití je kouzelník poslán na doživotí do Azkabanu. Člověk, proti kterému je použita, uvidí zelené světlo, uslyší svištivý zvuk a zemře. Jediný tvor, o kterém se ví, že ji přežil, je Harry Potter. Podařilo se mu to, protože ho chránila láska jeho matky, a to přesto, že ve chvíli útoku na Harryho už byla mrtvá. Kouzlo se obrátilo proti lordu Voldemortovi, který nezemřel díky viteálům. Harrymu po kletbě zůstala jen jizva ve tvaru blesku na čele a spojení s lordem Voldemortem, který na něj přenesl část své duše. Také Fénix přežije. Shoří a z popele se pak se znovu zrodí. Kletbu není možné blokovat štítovým kouzlem a zasáhne-li neživý předmět, je poškozen ve výbuchu zelených plamenů.

Avensegium
Umožňuje někoho vystopovat pomocí objektu, který daná osoba vlastní.

Avifors
Kouzlo Avifors je transformační kouzlo schopné přeměnit cíl v ptáka/ptáky, či netopýra/netopýry.

Avis
Kouzlo vytvářející hejno ptáků. Při seslání vydá kouzlo střelbě podobný zvuk a kouř. Ve čtvrtém díle ho použil Ollivander na prověření Krumovy hůlky. V šestém díle Hermiona následně ptáčky kletbou Oppugno poštvala proti Ronovi. Formule je z latiny a znamená pták.

B
Baubillious
Efekt tohoto kouzla není dobře znám. Buďto se jedná o kouzlo poškozující povahy (vytváří při seslání blesk), či se jedná o kouzlo na zdobení vánočního stromku stuhami. Jediným známým uživatelem je Filius Kratiknot.

(Blábolící Kouzlo)
Kletba nutící cíl blábolit, kdykoliv se pokusí promluvit.

(Bleskové Kouzlo)
Mocné kouzlo vyžadující mnoho síly. Ze špičky hůlky vyšlehne mohutný blesk. Kouzlo je tak silné, že pouze jedním použitím rozervalo gigantický štít obklopující Bradavice, na jehož tvorbě se podíleli více jak tři mocní kouzelníci.

Bombarda
Formule vytvoří explozi na místě ukázání hůlky. Variantu Bombarda Maxima použila Dolores Jane Umbridgeová k probourání zdi do Komnaty nejvyšší potřeby (ve filmu se dostala a v knize se do komnaty vůbec nedostala). Kouzlo se vyskytuje pouze ve filmu, nikoli v knihách.

(Bublinové kouzlo)
Vyčaruje velkou bublinu vzduchu, v níž je například možné dýchat pod vodou. Poprvé ho použili Cedric Diggory a Fleur Delacourová ve čtvrtém díle při plnění druhého úkolu Turnaje tří kouzelnických škol.

Brackium Emendo
Kouzlo na opravení kostí. Pokusil se ho použít Zlatoslav Lockhart ve druhém díle na Harryho zlomenou ruku. Výsledkem bylo, že Harrymu z ruky všechny kosti zmizely. Brackium znamená paže a enmendo spravuji.

C
Calvario
Kouzlo vyvolávající okamžitou ztrátu vlasů u cíle.

Cantis
Kouzlo nutící oběť nekontrolovatelně zpívat. Odvozeno z latinského slova cantó, áre, ávi, átum (zpívat)

Capacious Extremis
Nezjistitelné zvětšovací kouzlo ,zvětší vnitřní dimenzi nádoby, či jiného úložného prostoru, zatímco vnější dimenze zůstane zachována. Tím může masivně zvýšit kapacitu i malé tašky použito Hermionou Grangerovou v sedmém díle (knize i filmu). Patrně bylo též použito na stany na famfrpálovém mistrovství světa, nebo ke zvětšení vnitřního prostoru auta pana Weasleyho v druhém díle.

Carpe Retractum
Přitahovací kouzlo. Z hůlky vytryskne fialový blesk a přitáhne daný předmět. Funguje pouze na předměty, nikoli na osoby. Ve třetím díle hry ho používal Ron. Carpe znamená latinsky trhej. Retract znamená vzít zpět.

Cave Inimicum
Ochranné kouzlo. Pravděpodobně varuje před příchodem nepřátel. Latinsky doslova znamená pozor na nepřátele. Dala ho Hermiona v sedmém dílu na místo kde stanovali.

Cistem Aperio
Kouzlo pro otvírání beden a truhel. Použil ho Tom Rojvol Raddle k otevření Hagridovy bedny s Aragogem.

Colloportus
Formule na kouzelné uzamčení dveří. “Porte” ve francouzštině znamená dveře, “coller” zase lepit.

Colloshoo
Kouzlo vytvoří pod nohama oběti lepivou ektoplazmickou látku, která způsobí, že boty/nohy oběti se okamžitě přilepí k podlaze.

Colovaria
Kouzlo přeměňující barvu cíle.

Confringo
Vybuchovací kouzlo, zasažený předmět se rozletí. Použito Harrym v 7. díle při přesunu ze Zobí ulice do domu Teda Tonkse. Také použito v posledním díle na Nagini když Harry seskočil z náruče Hagrida.

Confundus
Matoucí kouzlo. Protivník sebou lehce škubne při zásahu tohoto kouzla a tím je zmaten a nevšímá si okolí. Hermiona Grangerová ho v 6.díle použila na Cormaka McLaggena. Dále ho použil Severus Snape na Mundunguse Fletchera, aby Řádu vnukl nápad s Harryho dvojníky a také Harry na hlídače u Gringottových. Confundo je v latině matu, pletu.

Conjunctivitus
Kletba zhoršující zrak. Způsobuje i bolest a použil ji Viktor Krum v prvním úkolu Turnaje tři kouzelnických škol proti samici čínského ohniváče (drak č.3). Conjunctivitis je zánět spojivek.

(Cornflaková Kůže)
Kouzlo způsobující, že se kůže na celém těle oběti obalí ovesnými vločkami.

Cruciatus
Druhá z kleteb, které se nepromíjejí. Způsobuje bolest, která může oběti přivodit i šílenství, jak se to stalo rodičům Nevilla Longbottoma, Frankovi a Alice Longbottomovým. Formule zní crucio a latinsky znamená mučím. Ačkoliv by měla vést do Azkabanu, Harry ji beztrestně použije na Belatrix Lestrangeovou na Ministerstvu kouzel, poté, co zabila Siriuse Blacka. Dále ji beztrestně použil v sedmém díle proti Amycusovi Carrowovi, poté, co Carrow plivl Minervě McGonagallové do obličeje.

D
Defodio
Defodio je drtící kouzlo. Působí na cíl vysokým tlakem a tak ho ničí. V minulosti bylo používáno k vyhrabávání truhel. V sedmém díle bylo použito při útěku Harryho, Rona a Hermiony z Gringottovy banky. Později bylo pravděpodobně použito k vyrytí nápisu na Dobbyho hrob.

Deletrius
Vyvolává zmizení daného předmětu. Delere znamená latinsky ničit.

Densaugeo
Způsobuje nekontrolovatelný růst zubů. Kouzlo může být použito i na dorostení ztracených zubů. Z latinského dens, což znamená zub, a augeo, což znamená zvětšuji Použil ho Draco Malfoy na přední zuby Hermiony Grangeové.

Deprimo
Kouzlo vytvářející obrovský tlak na cílový povrch. V sedmém díle ho použila Hermiona aby unikli z domu Xenofilia Láskoráda před Smrtijedy.

Depulso
Odpuzující kouzlo, opak kouzla Accio.

(Devastující Kouzlo)
Kouzlo vyšle záblesk modrého světla, který zasáhne objekt a zdevastuje vše v okolí. Bylo předvedeno Belatrix Lestrangovou v šestém díle, kde rozbilo všechna okna ve velké místnosti a zanechalo za sebou jen spoušť.

(Deziluze)
Kouzlo umožňující cíli splynout s okolím tak, že nabere stejnou barvu a texturu, jako pozadí.

Diffindo
Řezací kouzlo. Bylo vytvořeno za účelem správného sestřižení šatů Delfinou Crimpovou. Jeho efektem může být i trhání a praskání cílového materiálu. V čtvrtém díle knihy bylo použito Harrym Potterem k roztržení tašky Cedrica Diggoriho, v šestém díle ho Harry použil při vyměnění desek knížky prince dvojí krve s Ronovou. Dále bylo použito v sedmém díle (filmu i knihy) při pokusu zničit medailón Salazara Zmijozela a při přesečení pout, kterými byl Ron Weasley spoután (pouze kniha).

Diminuendo
Kouzlo nutící objekty se zmenšovat. Použil ho při tréninku Nigel Wolpert v Komnatě nejvyšší potřeby ve filmu Harry Potter a Fénixův řád. Je podobné kouzlu Reducio.

Dissendium
Odhaluje tajné vchody. Bylo použito na otevření hrbu sochy jednooké čarodějnice, která je vchodem do tajné chodby (o té se Harry dozvěděl z Pobertova plánku) vedoucí z Bradavic do sklepa Medového ráje v Prasinkách. Descent je anglicky sestup.

Draconifors
Přemění cíl v draka. Pokud je použito studentem s nevelkými schopnostmi magie, většinou přemění cíl pouze v malého dráčka.

Ducklifors
Přemění cíl v kachnu.

Duro
Promění cokoliv v kámen, kromě přírodních živlů. V sedmém dílu ho použila Hermiona. Formule znamená v latině ztvrzuji, činím něco tvrdým.

E
Ebublio
Kouzlo uvězní cíl ve velké, pevné bublině. Kouzlo může být použito i v útočné formě, kdy cíl vybuchne do stovek barevných bublin. To však vyžaduje zároveň použití zavlažovacího kouzla. Seslání kouzla je doprovázeno nádherným fialovým plamenem.

Engorgio
Zvětšovací kouzlo. Protikouzlem je Reducio. Použito Bartym Skrkem /byl převlečen mnoholičným lektvarem na Pošuka Moodyho/ při první hodině, když žákům předváděl kletby, které se nepromíjejí.

Engorgio Skullus
Kouzlo disproporčně zvětšující hlavu cíle. Protikouzlem je Redactum Skullus.

Entomorphis
Kouzlo přeměňující cíl v hmyz. Funguje pouze krátkou dobu.

Episkey
Užívá se pro zhojení relativně lehkých zranění. V šestém díle tímto kouzlem (ve filmu Lenka láskorádová, v knize Nymfadora Tonksnová) napravila zlomený nos Harrymu. Řecky episkeui (επισκευή) znamená opravit.

Epoximise
Transformační kouzlo, které spojí dva cíle dohromady, jako by byly slepeny lepidlem.

Erecto
Z příslušných součástí postaví skoro všechno, nejspíš jím byl postaven stadión pro famfrpálový pohár ve 4. části.

Evanesco
Odstraňovací kouzlo. Z latinského slova evanescere, které znamená zmizet. Poprvé jej použil Bill Weasley v pátém díle, aby odstranil plány, které zbyly po poradě Fénixova řádu. Severus Snape jím běžně likviduje nevydařené lektvary studentů. Variantu vipera evanesca použil ve filmu (nikoli knize) Harry Potter a Tajemná komnata profesor Severus Snape, aby nechal zmizet hada vyčarovaného Dracem Malfoyem. (Vipera znamená latinsky zmije.) Jak se lze dozvědět ze sedmého dílu knihy od profesorky McGonagallové, tyto věci zmizí “do nebytí”.

Everte statim (v angl. everte statum)
LAT: Everto = vyvracet. Statim = okamžitý, naléhavý, neprodleně neodkladný. Používá se pro odhození protivníka stranou. Řadí se mezi soubojová kouzla. Poprvé ho použil Draco Malfoy ve filmu ve druhém díle při Soubojnickém klubu na Harryho.

Expecto patronum
Vykouzlí patrona, pozitivní sílu, Ochránce, který má v případě, že je opravdu mocný, podobu zvířete a je velmi účinný proti mozkomorům a dalším nebezpečným magickým tvorům. Podoba Ochránce je charakteristická pro každého kouzelníka, ale po výrazné změně osobnosti se může změnit. Zkušený kouzelník může do patrona nahrát i stručný vzkaz a poslat jej na určité místo. Poprvé se objevuje od 3. dílu, kde ho použije Remus Lupin na zahnání mozkomora. Harry ho taktéž použije poprvé ve třetím díle, ve kterém se ho naučí používat od profesora Lupina. Ve 4. díle se objevuje možnost posílat po něm vzkazy – Albus Brumbál posílá svého fénixe se zprávou k Hagridovi. A v sedmém díle ho použil Aberforth proti většímu množství mozkomorů. Patron je velice složité zaklínadlo patřící do vysoké úrovně magie a lze ho vykouzlit jen se silnou vůlí – mimo formule je k jeho vyčarování potřeba aktivně myslet na nějakou velice výraznou a šťastnou vzpomínku. Lord Voldemort, Červíček, většina Smrtijedů (Severus Snape ochránce mít mohl, z toho důvodu, že přešel na stranu dobra a k používání černé magie byl nucen) a Salazar Zmijozel nemůžou mít Ochránce, protože ochránci slouží pouze proti černé magii, kterou oni používají. Expecto znamená latinsky „očekávám“, patronum znamená „ochránce (4. pád)“.
Pokud je kouzelník nebo čarodějka zvěromág, bývá jejich zvířecí podoba i jejich patronem.

Expelliarmus
Odzbrojovací kouzlo. Člověk, který je touto kletbou zasažen, ztratí hůlku (vyletí mu z ruky), a pokud je kletba dost silná, je schopna ho i udeřit či zvednout do vzduchu a odhodit. Kouzlo při použití vytváří červené světlo. Někdy je vyobrazeno pouze jako bílý, či modrý záblesk, který se objeví na špičce hůlky sesilatele a následně u cíle (záblesky nejsou propojeny). V druhém díle je vyobrazeno jako mohutný zlatý paprsek. Latinsky expellimus znamená „vyháníme“ a arma latinsky zbraň. Poprvé se toto kouzlo objevilo ve druhé knize, kdy ho použil Snape k odzbrojení Zlatoslava Lockharta v Soubojnickém klubu. V sedmém díle také prozradilo pravého Harryho, když Stana Silničku pouze odzbrojil, namísto toho, aby jej omráčil.

Expulso
Rychlé kouzlo. Pokud ho kouzelník nabije funguje jako automatická puška. Člověka kterého toto kouzlo zasáhne, čeká velmi nepříjemné pokračování. Toto kouzlo bylo použito v sedmém díle.

Oko norka, harfy šum, proměň vodu v dobrý rum
Kouzlo proměňuje vodu na rum. Seamus Finnigan použil v 1. díle filmu. Kouzlo se mu nepovedlo a způsobilo výbuch, Ron na to řekl, že se mu to den před tím povedlo proměnit ve slabý čaj.
F
Ferula
Vykouzlí obvazy a omotá je kolem končetiny či jiné zraněné části těla. Použito ve třetím díle Remusem Lupinem na Rona.

Fianto Duri
Ochranné kouzlo, které zpevňuje již existující bariéru. Použili ho v sedmém díle filmu Filius Kratiknot spolu s Molly Weasleyovou a Horáciem Křiklanem při vytváření magické bariéry kolem Bradavic.

(Fideliovo zaklínadlo)
Ukrývací kouzlo. Pro jeho provedení je třeba důvěryhodná osoba, která jediná ví, jak skrytou věc najít. Bylo tak zamaskováno například sídlo Fénixova řádu, dům Fleur a Billa nebo také dům Potterových. Fidelis znamená latinsky „věrný, spolehlivý, oddaný“.

Fiendfire
Kletba vyčaruje zložár, ohnivé duchy, jenž zničí vše v okolí. Použil ji Vincent Crabbe v sedmém dílu série v Komnatě nejvyšší potřeby proti Harrymu, Hermioně a Ronovi. Kouzlo se však vymklo kontrole a zabilo Crabbea. Fiend fire je anglicky ďábelský oheň.

Finite
Ruší probíhající děje. Neslouží k odstranění následků proběhlých. Finite incantatem ruší působící kouzla. Finite je latinsky „skončete“ a incantatum je „zaklínadlo, kouzlo“. Ve druhém díle jej použila na začarovaný potlouk, v šestém díle ho použila Lenka Láskorádová na Harryho Pottera pod kletbou Petrificus Totalus, v sedmém díle jej poradila Hermiona Ronovi, aby mohl ukončit probíhající déšť v jedné z kanceláří na Ministerstvu. Výslovnost tohoto zaklínadla je [Finýte].

Flagrante
Kletba, která způsobí, že očarovaný objekt popálí kohokoliv, kdo se jej dotkne.

Flagrate
Kouzlí ohnivé čáry ve vzduchu, slouží ke psaní do prostoru. Ohnivým X označila v 5. knize Hermiona dveře vedoucí do místností na odboru záhad. Formule znamená latinsky spálenina. Ve druhém díle pomocí tohoto kouzla napsal Voldemort, coby Tom Raddle v tajemné komnatě své jméno.

Flipendo
Kouzlo velmi podobné zaklínadlu Depulso. Také odhazuje předměty, slouží ale spíše pro prvňáky a druháky v Bradavicích. Flip znamená anglicky otočit, odhodit. Toto kouzlo se objevuje pouze v hrách na motivy prvních dvou knih. Existují i variace Flipendo Duo, které vystřelí mnoho kouzel Flipendo najednou v podobě roje modrých jisker, a Flipendo Tria, které má sílu odhodit mnoho oponentů najednou, v podobě malého tornáda.

Fumos
Kouzlo vytvoří ze špičky hůlky proud temného kouře. Při číselném modifikátoru Fumos Duo vytvoří dost hustého kouře na zakrytí skupiny lidí.

Furnunculus
Bolákové kouzlo. Použito Hermionou Grangerovou na Draca Malfoye poté, co ji zasáhl zaklínadlem Densaugeo.

G
Geminio
Kopírovací kouzlo. V sedmém díle ho použila Herminona na výrobu duplikátu medailonku Salazara Zmijozela. Také jím byl zaklet obsah trezoru Lestrangeových, a při každém dotyku se vytvořily kopie nerozpoznatelné od originálu. V českém vydání ovšem v tomto případě nazývali kouzlo Gemino. Gemini jsou latinsky dvojčata, blíženci.

Glacius
Zmrazovací kouzlo. Vytváří led ve směru hůlky. Ve třetím díle počítačové hry ho používal Harry a Hermiona. V latině glacies (s e, nikoli u) znamená led. Posílená verze Glacius Duo je použitelná v duelu a zmrazí protivníka, podobně jako mnohem silnější Glacius Tria.

Glisseo
Toto kouzlo je možné použít pouze na schodiště, které tím promění ve skluzavku. Účinek se dostaví okamžitě. (Použito Hermionou v 7 díle.) Tímto kouzlem bylo také začarováno schodiště do dívčích ložnic v Bradavicích. Kouzlo začalo působit, stoupl-li na schodiště chlapec.

H
Harmonia nectere passus
Použito v 6. díle kdy Draco Malfoy využil kouzelné skříně k průchodu smrtijedů do Bradavic.

(Hasicí Kouzlo)
Kouzlo způsobuje vyhasnutí ohně, na který je hůlka namířena.

Herbifors
Kouzlo způsobující růst květin na těle (obzvláště hlavě) cíle.

Herbivicus
Kouzlo nutící rostliny okamžitě vyrůst.

(Hnis z Nosu)
Kouzlo způsobí, že oběti začne téct žlutý hnis z nosu.

(Hodinové Kouzlo)
Nestabilní a nebezpečné kouzlo umožňující kouzelníkovi vrátit se až pět hodin zpět v čase.

(Homorphovo Kouzlo)
Velmi složité kouzlo určené k přeměně Zvěromága, Vlkodlaka, či transfigurovaného objektu zpět do původního stavu.

Hop
Kouzlo k zvednutí koštěti

(Horkovzdušné Kouzlo – Tergeo)
Kouzlo vytvářející proud horkého vzduchu ze špičky hůlky.

(Horton-Keitchovo Brzdící Kouzlo)
Kouzlo využívané společností Comet k tomu, aby jejich košťata velmi snadno zastavovala.

(Hyacintové Plameny)
Toto kouzlo je specialita Hermiony Grangerové. Vykouzlí voděodolné, modré plameny, které tepelně ovlivňují pouze objekty přímo nad plamenem. Plameny mohou být přenášeny ve sklenicích, či drženy v ruce, aniž by poškodily objekt, či člověka.

I
Illegibilus
Kouzlo učiní psaný text nečitelným.

Immobulus
Znehybňovací kouzlo. Použila ho Hermiona na rarachy ve druhém díle a Lupin ve Harry Potter a vězeň z Azkabanu na vrbu mlátičku. Imobilní znamená nepohyblivý.

Impedimenta
Kouzlo, které má zabránit pohybu cíle vůči kouzelníkovi. Může mít mnoho efektů, jako znehybnění, odhození, zpomalení, nebo i levitaci cíle. Formule znamená latinsky překážky.

Imperius
Kletba, která se nepromíjí. Umožňuje absolutní ovládání oběti. Někteří lidé se silnou vůlí, jako například Harry Potter, se jí dokáží vzepřít. Samotná formule zní imperio, což latinsky znamená vládnu.

Mnoho smrtijedů se po pádu Voldemorta hájilo, že bylo pod jejím vlivem, a mnoho nevinných osob skončilo v Azkabanu, protože pod jejím vlivem skutečně bylo.

V posledním filmovém díle byla použita Harrym beztrestně a to na skřeta v bance, a Minervou McGonagallovou na Smrtijeda Amycuse Carrowa.

Impervius
Kouzlo učiní cíl odolný vůči kapalinám. Umožňuje tak například kouzelníkovi být v dešti a přesto nezmoknout viz Repellentus.

Inanimatus Conjurus
Kouzlo, které přeměňuje různé druhy živočichů na jiné.

Incarcerous
Svázání provazy. Toto je jméno v anglické verzi. V české verzi se toto kouzlo nazývá “Pouta na vás”.

Incendio
Zapálí nebo nechá vzplanout nějaký předmět. Incendo znamená latinsky zapaluji. Intenzivnější variace Incendio Duo a Incendio Tria umožňují přivolat zelený (Duo), či modrý (Tria) plamen o vyšší teplotě a velikosti, než kouzlo Incendio.

Inflatus
Nafoukne cíl. Je-li kouzlo použito s dostatečnou silou, cíl se nafoukne, vybuchne a uvolní tucty barevných balónků.

Informus
Po seslání na cílového tvora, či rostlinu přidá informace o něm do kouzelníkova Folio Bruti (bestiáře tvorů a rostlin).

J
(Ječící Kouzlo)
Kouzlo používané k ochraně určitého místa. Vstoupí-li na toto místo nepovolená osoba, kouzlo začne vydávat hlasitý zvuk o vysoké tónině, aby na ní upozornilo.

K
(Kaskádové Kouzlo)
Kouzlo vytvoří explozi, která zasáhne mnoho cílů najednou.

(Kletba Antonina Dolohova)
Kletba používaná Antoninem Dolohovem. Svižným pohybem hůlky vyšle k cíli fialové plameny, které po zásahu způsobí vážná vnitřní zranění, či dokonce smrt.

(Kletba Hermiony Grangerové)
Kouzlo, které Hermiona vytvořila speciálně pro Brumbálovu Armádu. Pokud by nějaký člen tajnou skupinu zradil, vyraší mu na tváři boláky, které dohromady hláskují slovo “žalobníček” (SNEAK).

(Kletba Molly Weasleyové)
Kletba použitá Molly Weasleyovou proti Belatrix Lestrangeové. Způsobí, že cíl zbledne a přemění se v kámen. Molly tuto kletbu použila spolu s nejmenovanou Výbušnou kletbou, čímž odpálila Belatrixino zkamenělé tělo.

Klihando
Po této kletbě se zasaženému přilepí jazyk k patru a postižený nemůže mluvit. Vynalezeno Princem dvojí krve (Severus Snape). Použita pouze v knize na Protivu. Viz Langlock.

(Klopýtací kletba)
Vyčaruje neviditelnou překážku, o kterou zakopne každý, kdo jde kolem. Poprvé ji použil Draco Malfoy na Harryho, když Brumbálova armáda prchala před Umbridgeovou.

(Kotlík v Cedník)
Transformační kouzlo, které přemění libovolný kotlík v cedník, čímž způsobí vylití tekutiny v kotlíku obsažené.

L
Lacarnum Inflamare
Podpalovací kouzlo. Toto kouzlo bylo použito Hermionou Grangerovou v prvním dílu, když podpálila Snapeovi plášť při Famfrpálu.

Lapifors
Kouzlo růžové barvy přemění cíl v zajíce, či králíka.

Legilimens
Umožňuje kouzelníkovi či čarodějce proniknout do mysli druhého člověka (oběti). Poprvé jsme ho mohli vidět v pátém díle, při hodinách nitrobrany ale ve znění lakerimé. Legere je latinsky číst a mens je mysl.

(Létající Kouzlo)
Kouzlo pro očarování předmětů, umožňující létat. Může být použito například na koberec, či koště.

Levicorpus
Kletba, která způsobí, že postižený visí za kotník hlavou dolů ve vzduchu a lze ho přemisťovat, dokud na něj není použita protikletba Liberacorpus. Vynalezl ji Princ dvojí krve jako neverbální zaklínadlo a používali ho i Smrtijedi. Levare je latinsky zvednout a corpus je tělo. Toto kouzlo jste mohli vidět v 5.díle Fénixův řád, když jeden ze Smrtijedů uhodil Lenku Láskorádovou, ta však Smrtijeda tímto kouzlem odhodila. Kouzlo je neverbální, takže při jeho používání si může kouzelník zaklínadlo myslet v hlavě, nevyslovuje ho. Kouzlo je vyvoláno se zábleskem zeleného světla.

Liberacorpus
Protikletba ke kletbě Levicorpus, vynalezl ji též Princ dvojí krve. Liberare je latinsky uvolňovat, osvobozovat a corpus je tělo.

Locomotor
Kouzlo o mnoho silnější než Wingardium leviosa, neboť dokáže zvedat a přenášet i živé tvory. Při seslání je nutno říct jméno cíle.

Locomotor mortis
Svěrací kouzlo. V prvním díle si ho zkoušel Malfoy na Nevillovi a ten pak měl spoutané nohy k sobě a mohl jenom snožmo skákat a také to samé kouzlo se naučili Ron s Hermionou aby mohli zneškodnit Snapea, když soudcoval utkání Nebelvír vs. Mrzimor ve famfrpálu. Latinsky je locus místo, motor hybatel a mortis smrti (2. pád).

Locomotor Wibbly
Záblesk červeného světla vyvolá slabost v nohách cíle a způsobí, že spadne. Kouzlo je taky známé jako Kletba Želatinových Nohou.

Lumos
Rozsvítí světlo na špičce hůlky. Světlo také trochu zahřívá. Opačné kouzlo je Nox. Latinsky lumen je světlo.

Lumos maxima
Kouzlo vytvářející oslňující světo na špičce hůlky, které může být vrženo v podobě létající, svítící koule, která osvětluje okolí.

Lumos Solem
Kouzlo vytvářející oslnivý proud slunečního světla ze špičky hůlky.

M
Magicus Extremos
Kouzlo umožní kouzelníkovi po krátkou dobu sesílat mnohem silnější kouzla.

Melofors
Kouzlo zasáhne oranžovým paprskem oběť a uzavře její hlavu v dýni.

Meteolojinx Recanto
Toto kouzlo poradil Arthur Weasley Reginaldu Cattermolovi, zaměstnanci Ministerstva kouzel, na odstranění kletby způsobující déšť v místnosti. Netušil, že to nebyl Reginald, ale jeho syn Ron zamaskovaný mnoholičným lektvarem. Je také pravděpodobné, že toto kouzlo bylo použito Bartemiusem Skrkem Jr. ve filmu Harry Potter a Ohnivý Pohár.

Mimblewimble
Kouzlo způsobí, že se jazyk oběti doslova zamotá a zabrání tak například vyzrazení určitého tajemství.

Mobiliarbus
Kouzlo k levitaci rostlin.

Mobilicorpus
Kouzlo k levitaci živých tvorů.

Morsmordre
Vykouzlí znamení zla. Používali ji Smrtijedi na označení místa, kde provedli nějaký zločin, nejčastěji vraždu. Poprvé jsme ji viděli ve 4. díle, kdy viděl Harry Bartyho Skrka Juniora. Mors je latinsky smrt a mordre francouzsky kousnout či uštknout.

Muffliato
Český výraz Ševelissimo. Všem nežádoucím osobám v okolí zaplňuje uši nevysledovatelným šumem, takže je možné mluvit bez obav, že jste zaslechnuti. Toto kouzlo vynalezl Princ dvojí krve a poprvé se objevilo v šestém díle.

Mucus ad Nauseam
Českým překladem Hlen až do Zblbnutí, známá též jako Kletba Nudlí. Po zásahu zeleného světla způsobí vážné nachlazení, rýmu a extrémní zahlenění nosu.

Multicorfors
Kouzlo umožňující kouzelníkovi změnit barvu oblečení cíle.

N
(Naplňovací Kouzlo)
Znovu naplní nádobu tekutinou, která v nádobě byla před vyprázdněním.

(Nebulus)
Vytvoří mlhu. Použito Brumbálem v Londýně.

(Naváděné Kouzlo)
Kouzlo v podobě oranžového, či zeleného projektilu, které pronásleduje svůj cíl, dokud nenarazí na překážku, či na cíl samotný. Při nárazu způsobí podobné poškození, jako Omračovací kouzlo.

(Nehtové Kouzlo)
Způsobí, že nehty na nohou oběti začnou růst vysokou rychlostí.

(Nepálivý Oheň)
Kouzlo očaruje oheň, aby při kontaktu nepálil, ale šimral. Čarodějka Wendelina se tímto kouzlem proslavila, když byla 47krát neúspěšně upálena.

(Neporušitelný Slib)
Kouzlo neznámého zaklínání, které uzavře přísahu mezi dvěma kouzelníky. Je-li slib porušen jedním z nich, zemře.

(Neproniknutelné Kouzlo)
Kouzlo očaruje objekt (například dveře), čímž je učiní neproniknutelné a zvukotěsné.

(Nerozbitné Kouzlo)
Kouzlo učiní libovolný objekt nerozbitným.

Nox
Zhasne světlo vyčarované kouzlem Lumos.

Nox Lumos
Vyčaruje světlo, které vidí jen ten, kdo kouzlo použil.

O
Obliviate
Kouzlo na vymazání paměti, český výraz Zapomeňte. Použito Lockhartem v Tajemné komnatě. Kouzlil ale Ronovou hůlkou, která byla rozbitá a kouzlo se obrátilo proti němu samotnému. Dále použito Hermionou Grangerovou na začátku sedmého dílu. Použila ho, aby na ni její rodiče zapomněli – nebyli by tak ohroženi smrtijedy, neboť byli mudlové. Hermiona ho také použila, když byla napadena na útěku s Ronem a Harrym.

(Obrácená Kolena)
Kouzlo způsobující, že se kolena oběti obrátí na opačnou stranu, stejně jako chodidla.

Obscuro
Kouzlo zakryje páskou oči cíle.

Ocullus reparo
Kouzlo, které bylo použito na opravu Harryho brýlí.

(Ohnivá Bouře)
Kouzlo vytvářející mohutný kruh ohně kolem sesilatele, pohybující se dle směru hůlky. Bylo použito Albusem Brumbálem v šestém díle proti Inferi.

(Opisovací Kouzlo)
Kouzlo neznámým způsobem pomáhá kouzelníkovi v podvádění při písemných zkouškách.

Oppugno
Použito v šestém díle. Hermiona tak poštvala hejno ptáčků vyčarovaných kouzlem Avis proti Ronu Weasleymu. Formule je z latiny a znamená bojuji.

Orbis
Kouzlo použitelné pouze pokud je cíl ve vzduchu. Obklopí jej vírem modrého světla a zaboří jej do země.

Orchideous
Kouzlo vytvoří květiny na místě, kam ukazuje hůlka. Může být také použito k přeměně cíle v květiny. Použila ho Hermiona na hrob Harryho rodičú kde vykouzlila věnec.

(Osrsťovací Kouzlo)
Kouzlo způsobující náhlý růst srsti na těle cíle.

P
Pack
V českém jazyce Balit, je kouzlo umožňující bez námahy sbalit vícečetné objekty do kufru, či jiného úložného prostoru.

Papyrus Reparo
Opraví roztrhaný kus papíru.

Partis Temporus
Kouzlo vytvoří mezeru v cíli. Kouzlo pravděpodobně nefunguje na pevné objekty. Je ale použitelné na magické bariéry a (ve všech případech použití) oheň.

(Patentované Kouzlo Denního Snění)
Kouzlo umožňuje cíli mít až 30minutový, vysoce realistický sen. Kouzlo bylo pravděpodobně vytvořeno bratry Freddem a Georgem Weasleyovými.

Perrikulus
Při použití vyletí z hůlky červená světlice. Použito ve 4. díle ve třetím úkolu. Latinské Periculum znamená nebezpečí. Zde bráno jako “Jsem v nebezpečí, žádám o pomoc”.

(Permanentní Lepící Kouzlo)
Silné kouzlo způsobující, že cíl se přilepí k povrchu jiného a je následně prakticky nemožné je oddělit.

(Peříčkové Kouzlo)
Kouzlo zlehčující cílový objekt.

Peskipiksi Pesternomi
V českém jazyce Peskibrada Pesternomi.Ve druhém díle to dal Zlatoslav Lockarth na cornwallské rarachy, ale nic se nestalo.

(Petardové Kouzlo)
Kouzlo, které vyčaruje kouzelnické petardy. Kouzlo je účinné v duelech, ale může poranit i sesilatele.

Petrificus totalus
Kouzlo úplného spoutání, oběť může hýbat jen očima. Hermiona ho použila proti Nevillu Longbottomovi, který chtěl trojici bránit, když v noci opouštěla kolej. Malfoy ho použil proti Harrymu v šestém díle ve vlaku do Bradavic, když zjistil, že odposlouchával pod neviditelným pláštěm. Petra je latinsky skála a totalis je úplný.

Piertotum locomotor
Tímto kouzlem profesorka Minerva McGonagallová v sedmém díle oživí bradavické sochy, aby pomohly s obranou hradu. Latinské slovo petra (z čehož je odvozené italské jméno Pier a české Petr) znamená skála. Totus je celý, locus je místo a moto je pohybovat se.

Point Me
Čtyřbodové kouzlo, které způsobí, že hůlka kouzelníka namíří na sever. Toto kouzlo je jedno z kouzel vynalezených Hermionou Grangerovou a jedno z mála kouzel pojmenované v moderní angličtině.

(Polstrovací Kouzlo)
Kouzlo neviditelně změkčí cílový povrch. Je často využívané při výrobě košťat.

(Pórkové Kouzlo)
Způsobí, že cíli z uší začnou růst pórky.

Portus
Kouzlo, které přemění jakýkoliv předmět v přenášedlo. Poprvé ho použil Albus Brumbál v pátém díle v ředitelově pracovně, po vidění napadení Artura Weaslyho hadem Naginim při plnění úkolu pro Fenixův Řád, aby dostal Weasleyovy a Harryho v pořádku na Grimmauldovo náměstí 12. Portare znamená latinsky přemísťovat.

Priori incantatem
Odhalí předchozí kouzla, která byla hůlkou provedena. V Ohnivém poháru je takto odhaleno, že znamení zla bylo vykouzleno Harryho hůlkou. Prior je v latině „dřívější, předešlý“ a incantatum znamená „zaklínadlo, kouzlo“. Ve 4. díle se střetly sesterské hůlky Harryho Pottera a Lorda Voldemorta. Jejich jádro se spojilo mocným kouzlem, které obrátilo “Prior incantato” proti Lordu Voldemortovi a jeho znásobená verze odhalila poslední oběti Voldemortovy hůlky.

(Prohazovací Kouzlo)
Kouzlo prohodí pozice dvou objektů.

(Proměnlivé Spojení)
Kouzlo vytvoří spojení mezi dvěma objekty. Jakkoliv se změní jeden (je do něj něco vyryto, či je přeměněn), změní se přesně tak i ten druhý. Kouzlo bylo využíváno na mince Brumbálovy Armády.

Protego
Cloníci kouzlo. Je-li dost silné, může protivníka i odhodit.

V pátém díle jej použije Harry proti Snapeovi, když s ním cvičí nitrobranu. Protego dokáže odvrátit většinu zaklínadel i fyzických útoků, nedokáže však odvrátit ani jednu ze tří kleteb, které se nepromíjejí. Formule znamená latinsky chráním.

Protego Maxima
Kouzlo vytvoří mnohem větší a časově stálý štít na ochranu velkého území.

Protego Totalum
Silnější varianta Štítového kouzla, která ochrání menší území po delší časový úsek před vetřelci. V sedmém díle Hermiona používá Protego totalum k ochraně jejich tábora.

Protego horribils
Silnější Štítové kouzlo určené pro obranu velkého území proti černé magii. Profesor Filius Kratiknot během bitvy o Bradavice použil Protego horribilis.

(Proti-podváděcí kouzlo)
Začaruje psací potřebu, například brk, aby ten, kdo ho používá, nemohl podvádět. Používalo se během zkoušek v Bradavicích.

Q
Quietus
Kouzlo pro ztlumení hlasu na původní sílu. V latině tichý.

R
Redactum Skullus
Kouzlo zmenšující hlavu cíle. Je to také protikouzlo proti Engorgio Skullus.

Reducio
Předmět se zmenší na svou původní velikost. Protikouzlo ke kouzlu Engorgio.

Reducto
Ničící kouzlo. Kouzlo ve filmu po dopadnutí na živou bytost vytvoří tlakovou vlnu. Po dopadu na předmět ho rozbije nebo rozpráší. Ve čtvrtém díle bylo použito Harrym v bludišti při záchraně Cedrica ze svárů bludiště. V pátém díle bylo použito Ginny Weasleyovou při výcviku Brumbálovy armády. V 7. díle se Harry pokusil zničit pomocí tohoto kouzla viteál ale nevyšlo to.

Relashio
Kouzlo donutí jakýkoliv objekt, či osobu, aby uvolnila sevření jiného objektu, či osoby, nebo od sebe dva cíle silou rozdělí. Pod vodou toto kouzlo vytvoří proud vařící vody. Ve čtvrtém díle jej Harry použil proti ďasovcům. V sedmém díle ho použila Hermiona k uvolnění pout draka v Gringottově bance. Release je anglicky uvolnit.

Rennervate
Probudí člověka z bezvědomí. Je to protikouzlo proti Omračujícímu kouzlu Stupefy. Je doprovázeno červeným světlem.

Reparo
Opravovací kouzlo. Reparo znamená latinsky „obnovit“ .

Reparifarge
Kouzlo určené k navracení obětí nepovedených transfigurací zpět do původního stavu.

Reparifors
Kouzlo zahojí škody způsobené kouzly, jako paralýzu, či otrávení.

Repellentus
Kouzlo odpuzující vodu a další tekutiny. Použito Hermionou Grangerovou (jen v knize) na brýle Harryho Pottra při famfrpálovém zápasu.

Repello mudletum
Udržuje mudly od místa, které bylo tímto kouzlem zabezpečeno. Hermiona ho používala v sedmém díle k zabezpečení místa, kde stanovali a ve velkém bylo použito na mistrovství světa ve famfrpálu.

Revelio
Odhalující kouzlo. Revelatio je latinsky odhalení. Specialis revelio odhaluje, je-li daný předmět kouzelný. V šestém díle ho Hermiona použila na Harryho učebnici Přípravy lektvarů pro pokročilé, ale nic se nestalo. Specialis znamená latinsky zvláštní. Homenum revelio odhaluje přítomnost lidí. V sedmém díle ho Hermiona použila v domě číslo dvanáct na Grimmauldově náměstí, ale nic se nestalo (dům byl prázdný). Homo je latinsky člověk.

Rictusempra
Lechtací kletba. Harry ji použil v soubojnickém klubu proti Dracu Malfoyovi a ten poté lehl na zem a svíjel se v křečích smíchem. Latinsky rictus znamená ústa a semper je stále. Je podobné jako Everte stativ.

Riddikulus
Zesměšní cíl kouzla, používá se proto k zahnání bubáka. Bubák je tvor živící se strachem, bere proto na sebe podobu, která oběť co nejvíc vyděsí a když člověka zastihne nepřipraveného, může ho zcela zaskočit, jako to bylo u paní Weasleyové v pátém dílu. Když se toto kouzlo učilo v hodině Obrany proti černé magii, Nevillův bubák se proměnil v profesora Severuse Snapea a po použití tohoto kouzla měl na sobě oblečení Nevillovy babičky. Bubák Rona Weasleyho se proměnil v pavouka, bubák Parvati Patilové v hada a Harryho bubák na sebe vzal podobu mozkomora. Bubák profesora Remuse Lupina měl podobu úplňku, neboť Lupin byl nakaženým vlkodlakem a v obavě o zdraví svých přátel se každého úplňku obával. Formule v latině znamená „směšný“. K úspěšnému provedení kouzla je nutné si představit něco směšného.

S
Salvio hexia
Ochranné kouzlo, Hermiona ho v sedmém díle používala k zabezpečení místa kde stanovali. Patrně je to splývací kouzlo na dané místo.

(Sardinkové Kouzlo)
Způsobí, že z nosu oběti vypadávají sardinky.

Scourgify
Čistící kouzlo. Bylo použito v pátém díle knihy Nymphadorou Tonksovou k vyčištění Hedvičiny klece. V českém překladu se nazývá pulírexo.

Sectumsempra
Řezací kouzlo. Kletba zasaženého sekne jako neviditelný meč. V šestém díle ji Harry objevil ve staré učebnici lektvarů po Princi dvojí krve (který ho vynalezl) a pak, nevěda, co kouzlo způsobí, ho použil proti Dracu Malfoyovi. Později se jej neúspěšně pokusil použít proti neživým v jeskyni, kam se s Brumbálem vypravil získat Voldemortův viteál.

V sedmém díle jej během pronásledování na košťatech použije Snape proti smrtijedovi, který se chystá napadnout Lupina, kletba však omylem zasáhne George Weasleyho a utne mu ucho.

Zranění pocházející od této kletby lze vyléčit zaklínadlem, jako to udělal Severus Snape, aby zachránil Draca. Zaklínadlo zní: worne assamentum [vorne esamentum] (vysloveno pouze ve filmu).

Serpensortia
Vykouzlí hada – serpente je z latiny a značí hada. Anglicky sortie znamená let nebo výpad.

Na radu Severuse Snapea ho ve druhém díle knihy v soubojnickém klubu použil Draco Malfoy na Harryho Pottera. Harry místo kouzel použil hadí jazyk (svou schopnost mluvit s hady).

(Shazovací Kouzlo)
Očaruje koště a způsobí, že koště shodí svého jezdce při nejbližší příležitosti.

Silencio
Tišící kouzlo. Člověk nemůže mluvit i když otevírá ústa. Formule znamená španělsky ticho.

Skurge
Kouzlo použité pro vyčištění ektoplazmy, podivného materiálu, který za sebou zanechávají někteří duchové. Kouzlo při seslání vytváří mydliny.

Slugus Eructo
Paprsek zeleného světla zasáhne oběť, která pak následujících deset minut zvrací slimáky. Použil ho Ron Weasley ve druhém díle na Draca Malfoye. Ron měl však zlomenou hůlku a kouzlo se obrátilo proti němu. Ron pak sám musel slimáky plivat. Kouzlo je v české verzi nechvalně známé jako Žer Slimáky.

Sonorus
Kouzlo, po kterém se stává hlas hlasitější. Kouzlo může být také použito k projekci ohlušujícího řevu z hůlky. Formule je z latiny a znamená hlasitý. Používal ho například Ludo Pytloun při komentování Mistrovství světa ve famfrpálu.

(Spalovací Kouzlo)
Kouzlo vytvářející tancující plameny s účelem spálit cíl. Bylo použito v sedmém díle Minervou McGonagallovou.

Spongify
Kouzlo udělá cíl měkčím a naducanějším.

Steleus
Kouzlo způsobí, že oběť musí po krátký čas neustále kýchat. Je oblíbené v duelech pro rozptýlení soupeře. Kouzlo je sesláno v podobě střely zelených kruhů.

Stupefy
Omračovací kletba. Je to základní bojová kletba a většina kouzelníků se jí učí neverbálně. Byla použita v 4., 5., 6. i 7. díle (knih, her i filmů). Počeštěně mdloby na tebe.

(Supersenzorické Kouzlo)
Kouzlo zlepší smysly sesilatele.

Š
(Šípové Kouzlo)
Kouzlo vystřelí z hůlky šíp. Toto kouzlo je oblíbené u Applebyjských Šípů, jeho použití ve famfrpále bylo však zakázáno Ústředím Britské a Irské Famfrpálové Ligy.

T
(Tabu)
Kouzlo seslané na určité slovo. Je-li toto slovo vyřčeno, sesilatel Tabu se okamžitě dozví, kdo slovo vyřkl.

Tarantallegra
Kouzlo, které přinutí protivníka stepovat. Tarantella je italský tanec a allegro je v hudbě výraz pro rychle.

(Teleportační Kouzlo)
Přenese objekt na jiné místo.

Tentaclifors
Kouzlo přemění hlavu cíle v chapadlo. Není známo, zdali v této podobě může cíl dýchat.

Tergeo
Na začátku šestého dílu použila Hermiona toto kouzlo, aby Harrymu smyla krev z obličeje. Formule znamená latinsky čistím.

Titillando
Lechtací kouzlo. Zasažený se svíjí smíchy dokud někdo kletbu nezruší.

(Transmogrifické Mučení)
Kouzlo neznámým způsobem mučí a zabije oběť.

U
Uši v Kumquat
Kouzlo, které má údajně přeměnit uši cíle v tropické ovoce kumquat.

(Úchopové Kouzlo)
Kouzlo umožňuje, aby byl cíl snadno uchopitelný a držený. Bylo používáno při Famfrpálu. V nynějších dobách je Camrál navržen tak, aby byl snadno udržitelný a není tak tohoto kouzla třeba.

V
Ventus
Vyvolá silný proud vzduchu ze špičky hůlky. Kouzlo má i svou posílenou verzi, Ventus Duo.

(Veslicové Kouzlo)
Kouzlo umožňuje loďce, aby sama plula, bez jakékoliv výpomoci.

Vera Verto
Promění živého tvora v pohár na vodu. Harryho třída se ho učila v přeměňování ve filmovém zpracování druhého ročníku.

Verdillious
Při seslání špička hůlky napodobí hořící zelenou prskavku.

Verdimillious
Kouzlo vystřelí ze špičky hůlky zelené jiskry, které mohou být použity v duelu, ale také k odhalení předmětů skrytých černou magií. Kouzlo má i posílenou verzi Verdimillious Duo, která má však červené zbarvení.

(Věková hranice)
Vytvoří věkovou hranici, kterou nemůže překročit žádný člověk, kterému není např. 23. Věkovou hranici použil Albus Brumbál ve čtvrtém díle kolem Ohnivého poháru, aby zajistil, že se nepřihlásí nikdo pod 17 let. Dvojčata Fred a George Weasleyovi se ho pokusili obelstít použitím postaršovacího lektvaru, ale marně.

Vipera Evanesco
Kouzlo na zničení živých tvorů, například zvířat. Je bezpečné a na rozdíl od kletby Avada Kedavra povolené, i když živý cíl rovnou zničí zaživa (bez zabití). Poprvé ho použil Severus Snape ve druhém díle v Soubojnickém klubu ve filmu, když chtěl Harryho ochránit před hadem, kterého na něj poštval Malfoy.

(Viteálová Kletba)
Kletba umožňující čaroději uzavřít kus své duše do objektu, čímž z něj udělá Viteál.

Vulnera Sanentur (nebo worne assamentum)
Jedná se o léčivé kouzlo, které bylo vytvořeno Severusem Snapem jako protikouzlo k Sectumsempra. Jeho formule se podle knihy podobá písni. Formule se vysloví 3x, než dojde k plnému vyléčení ran. První pronesení zpomalí tok krve. Druhé pronesení navrátí krev do těla. Třetí pronesení uzavře rány. Toto kouzlo bylo použito v knize, filmu i hře Harry Potter a Princ dvojí krve. Z latiny znamená Vulnus- “rány” a Sanere- “bude zhojeno”.

(Vyhlazovací Kouzlo)
Kouzlo nechá zmizet stopy.

(Vysušovací Kouzlo)
Kouzlo způsobující vysušení určitého množství vody. Není však dost silné, aby ovlivnilo jezera, či rybníky.

(Vysychání Uší)
Kletba způsobující, že uši cíle vyschnou.

(Vyvržení Vnitřností)
Kletba pravděpodobně způsobující vyvržení vnitřností cíle.

(Vznášecí Kouzlo)
Kouzlo umožňující kouzelníkovi staticky levitovat určitý objekt po krátkou dobu. Jedná se jednu z mnoha variací kouzla Wingardium Leviosa. Bylo použito například Dobbym v druhém díle.

W
Waddiwasi
Použil Remus J. Lupin ve třetím díle, kdy ji použil proti Protivovi. Po vyřčení zaklínadla vyletěla z klíčové dírky žvýkačka (kterou tam předtím Protiva nacpal) a vletěla strašidlu do levé nosní dírky.

Wingardium leviosa
Způsobuje levitaci předmětů. Ke kouzlu je kromě slov nutný pohyb hůlkou: švihnout a přiklepnout (ve filmu švihnout a mávnout). Jako první z Harryho ročníku se ho naučila Hermiona, za což profesor Filius Kratiknot udělil Nebelvíru body. Odvozeno od latinského slova levis, což znamená „lehký“ (odtud slovo levitace).

Z
(Zahustění Vlasů)
Kouzlo způsobí že vlasy a obočí oběti jsou velmi husté a začnou rychle růst.

(Zastírací kouzlo)
Udělá z člověka něco jako lidského chameleona – splyne z okolím. Poprvé ho použil Alastor Moody v pátém dílu, když chtěli propašovat Harryho na Grimmauldovo náměstí 12. V knize je to popisováno tak, že měl Harry pocit, jako by mu někdo na hlavu rozklepl vejce. Tímto kouzlem jsou také očarovány běžné neviditelné pláště, používané bystrozory a smrtijedy. Ne však ten Harryho. Ten není očarován žádným kouzlem, je to jedna z relikvií Smrti.

(Zateplovací kouzlo)
Zateplí a vysuší daný předmět. Poprvé ho použila Hermiona Grangerová v pátém dílu na sebe, když se vrátila od návštěvy Hagrida, který se, po dlouhé době, uprostřed zimy, vrátil ze své výpravy, kterou dělal pro Fenixův Řád. Vrátila se s mokrými nohavicemi a horkým vzduchem sálajícím ze špičky hůlky si je v nebelvírské společenské místnosti vysušila.

Ž
(Želatinový Mozek)
Kouzlo negativně ovlivňující myšlení cíle.

(Želatinové Prsty)
Kletba způsobující změkčení prstů cíle na úroveň želatiny.

(Žihadlová Kletba)
Bolestivá kletba způsobí, že zasažená část cíle oteče. Byla použita v sedmém díle Hermionou Grangerovou, aby zamaskovala tvář Harryho Pottera.

(Živý Šat)
Kouzlo umožňuje kouzelníkovi oživit a následně ovládat své oblečení, či jeho části.