Rezervace testrálů

Rezervace je poměrně rozsáhlý komplex, ve kterém zdánlivě volně žijí testrálové. Jedná se o několik obrovských výběhů tvořených z luk, lesa, rovného i kopcovitého terénu. V samém středu se nacházejí stáje, kde mají testrálové bezpečný úkryt. Kolem všech oplocených výběhů vedou cesty, odkud návštěvníci mohou testrály sledovat. Při vstupu je pro všechny připravené malé muzeum s kresbami a malbami testrálů a s informacemi o nich. Nezapomeňte, že testrály vidí pouze ti, kteří viděli smrt někoho blízkého.