Porada profesorského sboru

Dne 13. září 2017 v 19:30 proběhne porada profesorského sboru ve Sborovně.

 

Svou nepřítomnost prosím předem ohlašte sovou.