Westminsterská katedrála

V katedrále se pravidelně konají bohoslužby a mše. V čase konání je katedrála uzavřena turistům. Do katedrály však mohou vstoupit ti, kteří se chtějí účastnit mše. Vnitřek katedrály tvoří gotická architektura, kterou tvoří vysoké kruhové oblouky, křížové klenby a sloupy zdobené jemnými ornamenty. Hlavní oltář je zdoben rytinami a sochami. Kněžiště je obklopeno vitrážemi a náboženskými artefakty. V katedrále je několik kaplí, z nichž každá je věnována konkrétní postavě nebo tématu. Okna katedrály jsou zdobena vitrážemi s náboženskými motivy. Katedrála má impozantní varhany, které jsou používány během bohoslužeb.