Westminsterské opatství

Westminsterské opatství tvoří hlavně monumentální gotická katedrála, která se tyčí nad všechny ostatní budovy v okolí. Katedrálu obklopuje několik zahrad a menších nádvoří, které jsou veřejně přístupné a kdokoli si zde může vyjít na procházku. V zahradách je vždy několik stromů a květinové záhony. Pro odpočinek jsou k dispozici lavičky. Na nádvoří lze vidět historické sochy.