Trafalgarské náměstí

Náměstí tvoří velké prostranství, jehož dominantou je monumentální Nelsonův sloup, který vystupuje do výšky a na jehož vrcholu stojí socha admirála Horatio Nelsona. Sloup je obklopen čtyřmi lvími sochami. Také se zde nachází dvě obrovské fontány.