Britské muzeum

Muzeum britské historie, které sídlí v londýnské čtvrti Camden, je jedním z největších a nejvýznamnějších muzeí na světě. Britské muzeum má ve svých sbírkách více než sedm milionů předmětů pocházejících z různých částí světa a dokumentuje tak historii lidstva od jejích počátků až po současnost, včetně egyptských mumií a soch ze starověkého Řecka.