Les

Les se nachází na dně údolí až k jezírku a poté i na daleký sever kam moc čarodějů ani lidí nechodí. Je tam spousta lesní zvěře a magických tvorů. V noci není nejlepší nápad tam chodit sám. To platí hlavně pro temný les na severu, který dokáže být vážně nebezpečný.