Jak vytvořit životopis

Kromě vzhledu a povahy má každá postava také svůj příběh. Přeci se najednou neobjevila v 27 letech, řekněme. Někdy a někde se narodila, prožila nějaké dětství, chodila do školy. A cílem životopisu je podat informace o tom, co už má daná postava za sebou. Jde o orientační body pro nás, jako pro hráče, abychom si postavu lépe představili. Charakter, za který hrajeme, životopis jiné postavy NEVÍ, pokud mu není přímo sdělen.
Ale teď už něco o tom, jak takový životopis napsat a co by v něm rozhodně nemělo chybět.
1.       Naše postava se někdy, někde narodila. Kdo byl její otec? A matka? Byli oba kouzelníci nebo je postava smíšené krve či dokonce mudlovské? Pokud je to pro život postavy důležité, není od věci napsat, co její rodiče dělali.
2.       Má postava nějaké sourozence? Pokud ano, jaké? Jaký má postava se sourozenci vztah? Pokud je jedináček, projevuje se to nějak? Klidně uveďte, jak vaši postavu ovlivnili sourozenci a celkově rodina v raném dětství i později.
3.       Jelikož hrajeme za kouzelníka, naše postava se určitě někde učila kouzlit. Přišel jí v jedenácti letech dopis z Bradavic či studovala někde jinde? Jaká byla její studentská léta? Jaké předměty ji bavily a které naopak ne? O studiu se klidně rozepište, jelikož kouzelníka ovlivňují určitě nejvíc. Vypíchněte to, co mělo nějaké následky do budoucnosti. Například píšete životopis pro pracovníka na odboru pro dohled nad kouzelnými tvory? Tak určitě zmiňte, jak si vedl na hodinách POKT.
4.       Rozhodně ale naše postava jenom nestudovala. Mezi hodinami a spánkem se nachází volný prostor, který musela také nějak vyplnit. Existují nějaké podstatné momenty mimo školní lavice? Nějaké události, které formovaly charakter? Určitě je zmiňte.
5.       Jak vaše postava složila zkoušky? Byla vzorným studentem, který napsal vše na Výbornou, či byla ráda, že prošla? A jak se formoval její život po škole? Našla si ihned práci, nebo s tím měla problém? Či snad odjela do zahraničí?
6.       Důležité je samozřejmě to, jak je vaše postava stará a kolik toho stihla prožít. Pokud hrajete za 18letý charakter, asi těžko budete popisovat, jak po škole vystřídal nespočet různých zaměstnání, dokud konečně neposlal žádost na místo, kde je teď. Promyslete si, kolik toho vaše postava od řekněme 18 let do toho, kolik jí je teď, mohla stihnout a to rozepište. Klidně si váš životopis rozdělte na jednotlivé roky a podle nich to popište. Alespoň si ujasníte, jak skutečně vaše postava žila, co prožila a uděláte ji více reálnou. Co rozhodně nezapomeňte zmínit, je ale to, jak se dostala na místo, na kterém je teď a pokud to není z celého životopisu patrné, jaké byly její motivy.


Jak má takový životopis vypadat ? Ukázka

Annie se narodila 11.8. 1945 do smíšené skotské rodiny. Matka Elizabeth pocházela z mudlovské rodiny a pracovala jako podnikatelka v pohostinství. Otec Charles byl naopak kouzelnického původu a ve svých jedenácti letech dostal dopis z Bradavic, kam po sedm let chodil. Po studiích se mu podařilo získat práci úředníka na ministerstvu, nejprve nepříliš dobře placenou, později již poměrně slušně.

Kromě Annie měli Charles a Elizabeth ještě dvě dcery. Starší se jmenovala Miryanne a mladší Stelle. Jejich dětství bylo radostné a spokojené. Většinu času trávily s mudlovskými dětmi, jak venku, tak v samotné škole. Annie spolu se svými sestrami navštěvovala mudlovskou školu a to do svých jedenácti let, poté přestoupila na kouzelnickou školu v Krásnohůlkách.
Z počátku měla Annie strach z nového prostředí a hlavně jazyka. I přes počáteční problémy v komunikaci brzy pronikla, jak do tajů kouzelnického světa, tak do samotné francouzštiny, která se jí velmi zalíbila. Mezi její nejoblíbenější předměty patřila péče o kouzelné tvory. Důvodem byl hlavně kladný vztah ke zvířatům, který měla Annie již od raného dětství, kdy ke svým pátým narozeninám dostala velice nerudného papouška, který jí po 4 letech zemřel na vzácnou chorobu, která postihuje především tropické ptactvo.

Kromě péče o kouzelné tvory studovala Annie ještě hůlkové předměty (kouzelné formule, přeměňování a obranu proti černé magii) a některé obory přírodní magie (lektvary, bylinkářství). Během studia Annie často navštěvovala školní stáje, kde pomáhala tamní šafářce krmit hipogryfy. Časem se Annie podařilo s kouzelnými tvory navázat přátelské pouto. Doufala, že se jí jednoho dne poštěstí a bude mít tu čest proletět se na jednom z hipogryfů.
Celou tu dobu, co se Annie tajně stará o kouzelné tvory jí pozoruje její profesorka kouzelných tvorů. Ve čtvrtém ročníku jí osloví a nabídne jí, zda by se nechtěla cvičně na hipogryfovi proletět, přestože je na to ještě poměrně mladá. Nicméně, Annie měla k tvorům velice vřelý vztah a oni k ní, proto profesorka hodlala podstoupit riziko, přestože tak trochu tušila, že by za to mohla dostat ve škole vynadáno, kdyby se něco přihodilo. Na svou první jízdu na hipogryfovi vzpomíná ještě dlouho poté, co opustí Krásnohůlky.

Po šesti letech studia skládá Annie zkoušky Baccalauréat magique z bylinkářství, lektvarů, péče o kouzelné tvory, kouzelných formulí, obrany proti černé magii a přeměňování.
Krátce po studiích se rozhodne Annie cestovat s tím, že osloví i nějakého mistra v oboru péče o kouzelné tvory, chtěla by se specializovat na chov petgryfů a kluběnek. Nakonec se tak nestane, poněvadž při prohlídce Barcelony narazí na jednoho fotografa, který je unesen její krásou a alabastrovou pletí bez jakékoliv chybičky. Nabídne Annie spolupráci a doporučí ji do jedné modelingové agentury v Madridu, kde poměrně brzy prorazí i na molo. Annie se tedy ve Španělsku usadí na trvalo, naučí se jazyk a dokonce si nejde i přítele Juana, se kterým zažívá poměrně bouřlivý vztah. Hlavním důvodem jsou především jeho avantýry a láska k mudlovským hazardním hrám. Po třech letech Annie ukončuje vztah s Juanem a přemýšlí, co se životem dál. Práce modelky jí sice baví, ale ráda by se vrátila ke svým snům, proto se snaží najít ve Španělsku někoho v oboru péče o kouzelné tvory, ale příliš se jí nedaří.

Její zájem nakonec uchvátí Toledská univerzita, kde se vyučují její oblíbené kouzelné formule. I přes počáteční obavy nakonec setrvá na Toledské univerzitě čtyři roky, kdy projde základním studiem magických umění, poté studia zanechává, poněvadž cítí, že to je již nad rámec jejích schopností. I během studia v Toledu více či méně funguje jako modelka.

Ve svých 32 letech se rozhodne ukončit dráhu poměrně slavné modelky, nicméně stále se objevuje na řadě akcích a čas od času udělá i nějaký ten rozhovor. Své poznatky během svého modelingové života zúročí a napíše krátkou knihu o tom, jak mudlové chápou módu.

Po ukončení kariéry se Annie rozhodne procestovat část tropů střední Afriky, kde se poměrně hojně vyskytují petgryfové a další kouzelní tvorové. Zde potkává i svého budoucího manžela Keitha Thwala, který mimo jiné vyučuje kouzelné tvory na africkém Heartiness. Společný výzkum a vzájemné sympatie vyvrcholí v roce 1965 sňatkem. V roce 1966 se Annie a Keithovi narodí syn Thomas, který ve svých 11 letech nastoupí na kouzelnickou školu Heartiness. Annie a Keith se stěhuje ze střední Afriky do Johannesburg. Hlavním důvodem je především jejich syn Thomas, a poté myšlenka založení organizace na ochranu petgryfů v Konžské pánvi, jež se kupodivu uchytí.

Po sedmi letech syn Annie a Keitha skládá závěrečné zkoušky a chce ve studiu pokračovat. Jeho cílem je Toledská univerzita po vzoru jeho matky. Oba rodiče se rozhodnou se synem odcestovat do Evropy, nicméně jejich důvod vycestování z Afriky je trochu jiný. Keith získal poměrně lukrativní nabídku na spolupráci ohledně petgryfů, proto přesouvá sídlo své ochranářské organizace do Británie. Annie tuto změnu vítá, poněvadž Británie a hlavně Skotsko je jejím domovem. Věnuje se zde hlavně svému novému výzkumu a to je vliv „kouzelných formulí na chování kluběnek“. Výzkum jí trvá 5 let, nakonec vydá poměrně vydařený článek o tom, že kluběnkám příliš nechutnají kletby, za to užitková a živelná kouzla jim velmi lahodí.
V letech 1974 – 1975 pomáhá svému manželovi při komunikaci s některými zahraničními investory. Zde se jí hodí především její znalost španělštiny, francouzštiny a částečně afrikánštiny, kterou pochytila v Jihoafrické republice.

V roce 1976 reaguje na inzerci, kdy do Bradavic hledají profesora kouzelných formulí a péče o kouzelné tvory. Bohužel, svou přihlášku pošle pozdě a z Bradavic jí přichází zpráva, že jsou již všechny místa obsazená a výběrové řízení uzavřeno.