Hory

Hory skrývají spoustu nebezpečí, ale i krásy. V Glenstone se říká, že kdo město neviděl z hor, nikdy nemůže pochopit jeho krásu. Nenabízí se Vám z nich výhled jenom na město, ale i na široké okolí, jelikož hory jsou zde jedny z nejvyšších. Nebo třeba pohled na moře na jihu, nebo tu můžete objevit jednu ze sta jeskyň a roklí. Buďte však opatrní, říká se, že v horách žijí obři.